A honlapról

E honlapot a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága (MTA VEAB) Kézművesipar-történeti Munkabizottsága és a Magyar Kézművesipar-történeti Egyesület azzal a céllal hozta létre, hogy folyamatos munkával kialakítsa itt a Kárpát-medence kézművesiparának virtuális és élő múzeumát.

Ahogy az 1883-ban Budapesten megalapított Technológiai Iparmúzeum,1 illetve a mintájára 1886-ban Marosvásárhelyen létrehozott Székelyföldi Iparmúzeum2 is nemcsak a múltra figyelve kívánta szolgálni a korabeli iparosok tudásának gyarapítását és látóhatárának szélesítését, úgy mi is arra törekszünk, hogy az itt közreadott történeti adatokon és forrásértékű illusztrációkon túlmenően napjaink elismerten minőségi munkát végző kézműveseit, kisiparosait is népszerűsítsük, a világháló nyújtotta lehetőségekkel segítve jó hírük terjedését és internetes megrendelések fogadását.

A honlap mögött álló történész, levéltáros, néprajzos, régész, muzeológus és restaurátor szakemberek jól tudják, mennyi még a fehér folt, a feldolgozásra váró terület a kézművesség múltjában. Éppen ezért a nyilvánosság e formáját igénybe véve igyekszünk hasznos információkat közkinccsé tenni mindazok számára, akiket érdekel múltunk-jelenünk e szelete, s akik használni szeretnék ezeket az ismereteket. Egyúttal pedig az együttműködésre nyitottan várjuk mindazokat az egyéneket és szervezeteket, akik készek feladatot vállalni a Kárpát-medence kézműves örökségének feltárásában és továbbörökítésében, vagy bármilyen támogatást tudnak nyújtani e nagyszabású feladat elvégzéséhez.

Múzeumi barangoló rovatunkkal turisztikai kedvcsinálóként felhívjuk a figyelmet azokra a gyűjteményekre, amelyek kiállításaikban teret szentelnek a kézművesség tárgyi emlékeinek bemutatására.

A különböző képi ábrázolások: rajzok, metszetek, fényképek stb. jelentős forrásértékkel bírnak. Az Ipar-kép-tár bővítésében számítunk az Önök közreműködésére is. (Kapcsolatfelvétel: kovacs.bence@btk.mta.hu)

Folyamatosan gyarapítjuk a Szakmatörténeti Elektronikus Könyvtár állományát – kézművesipar-történeti bibliográfiai adatok gyűjtése és közreadása mellett a rendelkezésre álló irodalom minél több tételét szeretnénk digitális formában hozzáférhetővé tenni.

Könyvespolcra c. fórumunkon a látóhatárunkba került kézművességgel kapcsolatos kiadványokra hívjuk fel a figyelmet. Szívesen adunk itt helyet minden témánkhoz kapcsolódó, még megvásárolható műnek, amennyiben a kiadó, illetve a szerző eljuttatja címünkre a borítója fotóját, tartalomjegyzékét, árát, a rendelési címet és esetleg néhány mondatos ismertetőt (e-mail: kovacs.bence@btk.mta.hu

Örömmel vesszük, ha észrevételeikkel, javaslataikkal, képekkel, információkkal és adatokkal segítik honlapunk javítását és gazdagítását. A céljainkkal egyező rendezvényeket szívesen feltüntetjük a híreink között, illetve készséggel felveszünk a Linkajánló oldalunkra hasonló célú honlapokra utaló linkeket. 

Gazdagítsuk együtt, tegyük teljesebbé és jobbá ezt a honlapot!

 

1 Bencze Géza: A Technológiai Iparmúzeum szerepe a hazai kisipar fejlesztésében (1883-1914) In: Nagybákay Péter – Németh Gábor szerk.: VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém, 1990. november 12-14. Veszprém, MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága 1991. 153-159.

2 Ld.: Bónis Johanna: A Székelyföldi Iparmúzeum. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2003.