ANYAGI ÉS SZELLEMI JAVAK MIGRÁCIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 11. KÉZMŰVESIPAR-TÖRTÉNETI SZIMPÓZIUM

ANYAGI ÉS SZELLEMI JAVAK MIGRÁCIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 11. KÉZMŰVESIPAR-TÖRTÉNETI SZIMPÓZIUM

Időpont: 2022. november 10‒11.

Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza,
1097 Bp., Tóth Kálmán u. 4.

 

Az absztraktfüzet itt érhető el: 11. szimp. absztraktfüzet

 

A konferencia programja:

November 10.

9:00–9:30 Regisztráció

9:30–9:40 Köszöntő: Cseh Fruzsina (elnök, MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottság)

  1. szekció Elnök: Kincses Katalin Mária

9:40–10:00 Kiss Viktória – F. Romhányi Beatrix: Nyersanyag-kereskedelem és/vagy vándorló kézművesek? Adatok a Kárpát-medencei nyersanyagok és késztermékek kereskedelmének diakrón vizsgálatához

10:00–10:20 Fekete Mária: Magas szinten dolgozó agancsfaragó mesterek érkeztek a Dunántúlra

10:20–10:35 Hozzászólások

10:35–10:50 SZÜNET

10:50–11:10 Nagy-Pölös Andrea: Túl ecseten és írókán. Kerámiadíszítési eljárások és égetési módok migrációja a középkortól

11:10–11:30 Kovács Bianka Gina: Nyugati eredetű kerámiák és hatásuk a Közép-Dunántúlon a késő középkorban

11:30–11:45 Hozzászólások

11:45–13:00 EBÉDSZÜNET

        2. szekció Elnök: Cseh Fruzsina

13:00–13:20 Kozák-Kígyóssy Szabolcs László: Kézművesek és portékáik. Migrációs folyamatok a késő középkori magyarországi fegyverkészítésben

13:20–13:40 Deák Éva: A selyem a 18. századi Magyarországon

13:40–14:00 Egervári Márta – Zay Orsolya: Aranyas fonalból csinált főkötő – egy régészeti feltárásból előkerült kora újkori főkötő a korabeli kézművesipar tükrében

14:00–14:20 Hozzászólások

14:20–14:40 SZÜNET

14:40–15:00 Kincses Katalin Mária: Céhes migrációs minták a kora újkorban: a legényvándorlás és az egyetemi peregrináció összehasonlító vizsgálatának tanulságai

15:00–15:20 Tuza Csilla: A német birodalmi céhszabályozási kísérletek, intézkedések migrációja, hazai adaptációja

15:20–15:35 Hozzászólások

  

November 11.

 3. szekció Elnök: Tuza Csilla

9:30–9:50 Ozsváth Gábor Dániel: Magyar-e, s ha igen mitől a magyar szélmalom?

9:50–10:10 Nagy Dénes: Haranglábak és harangtornyok. Példa az anyagi és szellemi javak migrációjára a Kárpát-medencében

10:30–10:50 Hozzászólások

10:50–11:10 SZÜNET

11:10–11:30 Wunderlich Claudia: Kártyakészítés és kapcsolati hálózat a 19. században Magyarországon a győri Unger család példáján

11:30–11:50 Szulovszky János: Mesterségek térbeli elterjedtsége és társadalmi beágyazottsága Magyarországon a 19. század végén. Térképlapok egy kutatásból.

11:50–12:05 Hozzászólások

12:05–13:10 EBÉDSZÜNET

  1. szekció Elnök: Szulovszky János

13:10–13:30 Paál Zsuzsánna: A Brüder Sattler kályhagyár hazai működése az Osztrák–Magyar Monarchia idején

13:30–13:50 Erdei T. Lilla: A Jacquard szalagszövés jelentősége Magyarországon a 20. században

13:50–14:10 Nagy Zoltán: A népi iparművészet kezdete Magyarszombatfán. Az 1930-as évek fazekas tanfolyamain honosított írókás díszítő elemek: a „tüskés rózsa”, a „tyúklábminta” és a „tulipán” eredete és diffúziója

14:10–14:30 Hozzászólások

14:30–14:45 SZÜNET

14:45– 15:05 Cseh Fruzsina: A népi iparművészeti termékek kereskedelme Magyarországon

15:05–15:25 Vincze Klára: A népi kerámikusság és fazekasság,  mint egykori és mostani művészi önkifejezési forma, avagy Vincze Lászlóné Huszár Klára keramikus művészi tevékenysége (az előadás elmarad)

 

15:25–15:40 Hozzászólások

Összegzés