Erszények és táskák története 1300–2000

Megjelent az Erszények és táskák története 1300–2000című kötet.

Szerző: Gy. Fogarasi Katalin

Bibliográfiai adatok: 2020, magánkiadás. 200.p.

A kötet fülszövege:

„Az Erszények és táskák története három időszakából az első korszak az alamizsnás táskáktól a mindenki által divatcikként viselt övön függő erszények, táskák világáig terjed.
Második a női táskák, ridikülök megjelenését, majd divatját mutatja be a 18. század végén, a 19. század első negyedében. Harmadik a női táska karrierjének máig tartó korszaka, amely a 19. század utolsó negyedében kezdődött, majd a huszadik század folyamán kapott egyre nagyobb hangsúlyt és mára csúcsára jutott. A könyv azon túl, hogy nagyon gazdag képgyűjtemény, e tárgytípusok szakmatörténeti, kultúrtörténeti, viselettörténeti érdekességeit is felsorakoztatja. A téma ilyen mélységű feldolgozása egyedi, a külföldi szakirodalomban sem szerepelnek hasonlóan komplex leírások.
Bízunk benne, hogy a mű széles körű igényt elégít ki a hagyományőrzés, a design iránt érdeklődőkön kívül a bőrös szakemberek, és a divatot figyelő, szerető és követő használók számára.

A szerző a fenti témát több évtizede kutatja. Emellett számos történeti bőr-tárgy rekonstrukcióját elkészítette (így múzeumokban fellelhető, vagy műalkotásokon ábrázolt táskákat), hasonlóan a kísérleti régészethez, feltárva, átélve a korabeli mesterek alkotó tevékenységét. Ezek az újra-alkotások segítették abban, hogy a könyvben szereplő erszények, táskák elemzése során a korjelző formaelemek, esztétikai értékek, divattörténeti érdekességek mellett a táskák szerkezeteit, az alkalmazott anyagokat, technikákat is bemutathassa. Az Erszények, táskák történetén kívül számos tankönyv, ismeretterjesztő szakmatörténeti cikk kötődik nevéhez.”

A kötet tartalma:

A kötet megvásárolható a szerzőnél (Győriné Fogarasi Katalin, gyfogarasikata@gmail.com) és az Óbudai Bőrtanodában (https://bortanoda.com/).