Konferenciafelhívás-A színesfémművesség évezredei a Kárpát-medencében

Interdiszciplináris konferencia a Magyar Nemzeti Múzeumban 2018. november 14-15-én.

Konferencia-felhívás:

A színesfémművesség évezredei a Kárpát-medencében
Interdiszciplináris konferencia, Magyar Nemzeti Múzeum, 2018. november 14-15.
Az Anyagi kultúra évezredei a Kárpát-medencében című konferenciasorozatunkat – az agyag-, a fa-, a vasművesség, a csont- és bőrfeldolgozás, a textilipar régészeti lelőhelyei, néprajzi vonatkozásai, történeti adatai és
archeometriai vizsgálatai tanulságainak összegzése után – 2018 őszén a tág értelemben vett színesfémművesség középpontba állításával folytatjuk, immár másod ízben a rendezvénysorozat állandósult helyszínén, a Magyar Nemzeti Múzeumban.
A nemes- és színesfémek előállításának és feldolgozásának műhelyei, leletei,
ércbányászat, kohászat, öntészet, pénzverés és pénzhamisítás, ötvösség, réz-,
bronz- és ónművesség az őskortól napjainkig; technológia-, társadalom- és gazdaságtörténeti, néprajzi és anyagvizsgálati (archeometriai) megközelítések.
Az őskori, római kori, népvándorlás kori és középkori fémművesség fő témaköreit, valamint az ércbányászat kérdéseit egy-egy bevezető előadás vázolja fel. A
szerteágazó részletkérdések ismertetésére ásatási beszámolókban és esettanulmányokban, valamint néprajzi, történeti, és archeometriai témájú előadásokban
térhetnek ki a kutatók.
Az előadások fél oldalnyi tartalmi kivonatával együtt legkésőbb 2018. szeptember 7-ig várjuk az előadók jelentkezését az alábbi címek valamelyikére:
• archeometria: bajnoczi.bernadett@csfk.mta.hu (Bajnóczi Bernadett, MTA
X. Osztály Archeometriai Albizottság)
• régészet és archeometria: forum.muzeum@gmail.com (Gömöri János,
MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság);
• történettudomány és néprajz: csfruzsina@yahoo.com (Cseh Fruzsina,
MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottság)
Rendezők: MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottsága, MTA
VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága, MTA X. (Földtudományok)
Osztálya Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Bizottságának Archeometriai Albizottsága, Magyar Nemzeti Múzeum