Konferenciafelhívás: Kő kövön… kő mint építőanyag és az építőiparok története Magyarországon

Konferenciafelhívás

Kő kövön… kő mint építőanyag és az építőiparok története Magyarországon

– Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében 7. –

 

Időpont: 2024. október 18.
Helyszín: Budapest Főváros Levéltára (Budapest, Teve u. 3-5, 1139)

      Az MTA Veszprémi Területi Bizottságának Kézművesipar-történeti Munkabizottsága, valamint Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottsága 2004-ben indította el az Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében című konferenciasorozatot, melynek keretében az anyagi kultúra egy-egy ágáról folyik interdiszciplináris tanácskozás. 2024-ben a sorozat 7. részeként kerül sor a kő mint építőanyag és a hozzákapcsolódó szakmák megvitatására. A konferencia két nagy témát ölel fel: a népi építészetet, illetve az építészet és az építőipari mesterségek történetét.

A népi építészet számos területe kínál lehetőséget a kő mint építőanyag kutatására. A táji adottságok,a nyersanyag beszerzésének módja, feldolgozása és eszközei mind történetiségükben, mind a nyersanyag és a tájban élő ember viszonyának kontextusában megragadhatók. Egy-egy épület vagy település épületegyütteseinek életútja, a technológia változásai, illetve a népi építészet tárgyi és szellemi örökségénekmai felhasználása szintén vizsgálat tárgyát képezhetik. Elsősorban esettanulmányok és a közelmúltban elvégzett, illetve jelenleg is folyó kutatások ismertetését várjuk. A szekciót a 2024 januárjában elhunyt Lukács László emlékének ajánljuk.

Az építészet történetét illetően a régészet és az iparrégészet eredményeinek és módszereinek köszönhetően vizsgálhatók a háttériparágak a téglavetéstől a mészégetésig. Az építőipari mesterségek esetében a fenti kutatási irányokat egészítik ki az iparosok munkáját és életét, produktumuk árát meghatározóországos, regionális rendeletek, s további írott és képi források. A 19. században, legfőképp a század második felében megindult intenzív építkezések számos építőipari vállalkozást hívtak életre, és új hierarchiába rendezték a mesterségeket. Az építőipari és ahhoz kapcsolódó, a kő megmunkálásával foglalkozó műipari mesterségek témájában is várjuk azon kutatási beszámolókat, amelyek egy-egy vállalkozás szervezeti felépítését és sikeres vagy akár sikertelen életét, az építőipar kiemelkedő egyéniségeit, valamint az iparágjelentős eredményeit (épületek, épületrészek történetét, technológiai újításokat), adott esetben kudarcait mutatják be. A tárgykörben eddig kevésbé ismert írott és képi források ismertetésének, kutatásmódszertani kérdéseknek szintén teret biztosítunk.

Jelentkezni lehet maxium 300 szavas absztrakttal a cseh.fruzsina@abtk.hu e-mail címen. Kérjük, hogy az absztrakt tartalmazza a következőket: név, affiliáció, előadás címe, e-mail cím.

A konferencián poszterrel is részt lehet venni.

Az előadások tanulmánnyá formált kéziratát 2024. november 30-áig fogjuk kérni.

Jelentkezési határidő: 2024. április 15.

A felhívás ide kattintva letölthető