Konstrukció – Rekonstrukció – Adaptáció: alkalmazott néprajzi konferencia

Konstrukció – Rekonstrukció – Adaptáció
alkalmazott néprajzi konferencia
Időpont: 2022. január 20-21.
Helyszín: Hagyományok Háza
(1011 Budapest, Corvin tér 8.)
 regisztrációs lehetőség: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkik1vgQeIdmc4P4i583u2lhH6Ln4BIrCYJSQD3bAUHntVdA/viewform

Plenáris előadók:
Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója,
Sándor Ildikó (PhD), a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhely vezetője,
Balatonyi Judit (PhD), néprajzkutató, kulturális antropológus,
Cseh Fruzsina (PhD), a BTK Néprajztudományi Intézet tudományos főmunkatársa, munkabizottságunk elnöke

 
A Hagyományok Háza ismertetője:

A Hagyományok Háza megalakulásának 20 éves jubileuma alkalmából egy vissza és előre tekintő konferenciát szervezünk. Kiemelten a konstrukció – rekonstrukció – adaptáció hármas témaköre kerül fókuszba.


Az 1970-es években a táncházakkal és a „nomád nemzedékkel” útnak indult új folklorizmus mozgalmak normává emelték a néprajzi szempontból hiteles forrásanyag (archív hangzó- és filmfelvételek, múzeumi tárgyak) stílushű tolmácsolását a jelen és közelmúlt kulturális gyakorlatában. A forrásanyag lehető legpontosabb követésének igényével (ezt jelöli az „autentikus” kifejezés) azonban szemben áll a folklorizmus adaptációs „kényszere”. A tágabb társadalmi-kulturális környezet, a szervezők, közreműködők, a résztvevő közönség spontán és tudatos transzformációkat hozott létre. Mindezen túl a folklorizmus gyakorlatában megjelennek olyan elemek is, amelyeknek a népi műveltségben nem találhatóak meg az előzményei. A folklorizmus tehát egyszerre jelenít meg rekonstrukciós, adaptációs és konstrukciós törekvéseket.


A konferencián arra keressük a választ, hogy az akadémiai kutatás, az egyetemi oktatás és a Hagyományok Háza, mint gyakorlatorientált intézmény, milyen szerepet tölt és tölthet be ebben a kérdéskörben.

Alkalmazott néprajzi konferenciánk célja a kutatói és a gyakorlati oldal közötti párbeszéd megteremtése és támogatása: a frontális előadásokkal szemben előnyben részesítjük az egymás gondolatainak megismerését, a vitát és véleménycserét segítő munkaformákat a két nap során.