Magyar Kézművesipar-történeti Egyesület  •  MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottság
Ki a kézműves?  •  Hírek, programok  •  Kereső
Nyitóoldal
Mester-kereső
Nyitott műhelyek
Technológiai Tudás Tára
Kézművesek öröksége
Múzeumi barangoló
Digitális céhláda
Ipar-kép-tár
Enciklopédia
Szakmatörténeti Elektronikus Könyvtár
Könyvespolcra
Bemutatkozás
A honlapról
Az Egyesület
A Munkabizottság
Kapcsolat
A honlapról

E honlapot a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága (MTA VEAB) Kézművesipar-történeti Munkabizottsága és a Magyar Kézművesipar-történeti Egyesület azzal a céllal hozta létre, hogy folyamatos munkával kialakítsa itt a Kárpát-medence kézművesiparának virtuális és élő múzeumát.

Ahogy az 1883-ban Budapesten megalapított Technológiai Iparmúzeum,1 illetve a mintájára 1886-ban Marosvásárhelyen létrehozott Székelyföldi Iparmúzeum2 is nemcsak a múltra figyelve kívánta szolgálni a korabeli iparosok tudásának gyarapítását és látóhatárának szélesítését, úgy mi is arra törekszünk, hogy az itt közreadott történeti adatokon és forrásértékű illusztrációkon túlmenően napjaink elismerten minőségi munkát végző kézműveseit, kisiparosait is népszerűsítsük, a világháló nyújtotta lehetőségekkel segítve jó hírük terjedését és internetes megrendelések fogadását.

A honlap mögött álló történész, levéltáros, néprajzos, régész, muzeológus és restaurátor szakemberek jól tudják, mennyi még a fehér folt, a feldolgozásra váró terület a kézművesség múltjában. Éppen ezért a nyilvánosság e formáját igénybe véve igyekszünk hasznos információkat közkinccsé tenni mindazok számára, akiket érdekel múltunk-jelenünk e szelete, s akik használni szeretnék ezeket az ismereteket. Egyúttal pedig az együttműködésre nyitottan várjuk mindazokat az egyéneket és szervezeteket, akik készek feladatot vállalni a Kárpát-medence kézműves örökségének feltárásában és továbbörökítésében, vagy bármilyen támogatást tudnak nyújtani e nagyszabású feladat elvégzéséhez.

Ha megbízható mestert keres, Mester-kereső rovatunkkal szeretnénk segítséget nyújtani. „Remek mesterek, mester remekek” című adatbázisunkat – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve – folyamatosan építjük ki.

Akik érdeklődnek valamely mesterség csínja-bínja iránt, azok számára állítottuk össze a Nyitott műhelyek jegyzékét. E műhelyek előzetes bejelentkezéssel látogathatóak. Várjuk további mesterek csatlakozását. Elérhetőség, információ: info@iparmuzeum.hu

A céh értékeinek, kiváltságleveleinek, jegyzőkönyveinek, egyéb fontos iratainak, pecsétnyomójának, pénzének, céhedényeinek és más értéktárgyainak az őrzésére szolgált hajdan céhláda. Az MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága az 1975-76-ban kiadta A magyarországi céhes kézműipar forrásanyagának kataszterét, amely a jelenlegi országhatárokon belül a közgyűjteményekben őrzött írásos és tárgyi anyagról nyújt tájékoztatást. A Digitális céhláda e korábbi adatbázisnak a továbbfejlesztése:

  • szeretnénk egyrészt mind több céhtárgyat és fontosabb iratot digitális formában közreadni,
  • másrészt a gyűjtést az egész Kárpát-medencére kiszélesíteni.

Folyamatosan keressük az együttműködést a céhemlékeket őrző intézményekkel, s azokkal a szervezetekkel, kutatókkal, akik készek e munkába bekapcsolódni.

Múzeumi barangoló rovatunkkal turisztikai kedvcsinálóként felhívjuk a figyelmet azokra a gyűjteményekre, amelyek kiállításaikban teret szentelnek a kézművesség tárgyi emlékeinek bemutatására.

A különböző képi ábrázolások: rajzok, metszetek, fényképek stb. jelentős forrásértékkel bírnak. Az Ipar-kép-tár bővítésében számítunk az Önök közreműködésére is. (Kapcsolatfelvétel: info@iparmuzeum.hu)

Technológiai Tudás Tára címmel egy tudásbázist építünk, amely közkinccsé tesz minél több kisebb-nagyobb szakmai fortélyt, egy-egy technológiai folyamatot. Várjuk mindazok jelentkezését (info@iparmuzeum.hu), akik készek megengedni, hogy mesterségük egyes nevezetes vagy kevéssé ismert technikai mozzanatait a jövő számára dokumentáljuk – képpel-szöveggel, illetve akár mozgóképek segítségével.

„Kézműves műhelyek és termékek a középkorban és az újkorban” címmel a közeljövőben régészek, történészek, etnográfusok és restaurátorok bevonásával internetes Enciklopédia indul. A cél: folyamatosan összegyűjteni és bemutatni a munka világának középkori és újkori tárgyi emlékeit, a műhelyek szerszámkészletét, a termékeket, szemléltetve a fontosabb technológia és divatbéli változásokat.

- Akiknek szánjuk:

  • a középfokú szakképzésben résztvevő hallgatóknak és szakoktatóiknak,
  • gyakorló iparosoknak,
  • felsőoktatásban tanulóknak,
  • múzeumi, színházi és filmes szakembereknek,

azaz a laikus érdeklődők, a tudományos kutatók és más „profi” felhasználók számára egyaránt hasznos információkat szeretnénk nyújtani.

Sok olyan szervezet, egyén tevékenykedik ma, aki, illetve akik a magyar kézműves örökség egy-egy szeletével foglalkoznak. Hiányzik egy olyan periodika, amely mindenkit meg tud szólítani, aki a kézműves örökséget fontosnak érzi, kutatja, gyakorolja vagy terjeszti, népszerűsíti. A Magyar Kézművesipar-történeti Egyesület közösen és az MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága felvállalja e hiánypótló, Kézművesek öröksége című kiadvány gondozását.

- Célunk:

  • a magyar kézműves örökség ügyét magukénak érző iparosok, kutatók és turisztikai szakemberek tájékoztatása,
  • kétirányú kommunikáció biztosítása,
  • közös projektek megtervezésének segítése.

Folyamatosan gyarapítjuk a Szakmatörténeti Elektronikus Könyvtár állományát – kézművesipar-történeti bibliográfiai adatok gyűjtése és közreadása mellett a rendelkezésre álló irodalom minél több tételét szeretnénkdigitális formában hozzáférhetővé tenni.

Könyvespolcra c. fórumunkon a látóhatárunkba került kézművességgel kapcsolatos kiadványokra hívjuk fel a figyelmet. Szívesen adunk itt helyet minden témánkhoz kapcsolódó, még megvásárolható műnek, amennyiben a kiadó, illetve a szerző eljuttatja címünkre a borítója fotóját, tartalomjegyzékét, árát, a rendelési címet és esetleg néhány mondatos ismertetőt (e-mail: info@iparmuzeum.hu, postacím: Szulovszky János, MTA Történettudományi Intézete, 1014 Budapest, Úri utca 53.).

Örömmel vesszük, ha észrevételeikkel, javaslataikkal, képekkel, információkkal és adatokkal segítik honlapunk javítását és gazdagítását. A céljainkkal egyező rendezvényeket szívesen feltüntetjük a programnaptárban, s illetve készséggel felveszünk a Linkajánló oldalunkra hasonló célú honlapokra utaló linkeket. Elektronikus Hírlevelelünkre is bárki feliratkozhat.

Gazdagítsuk együtt, tegyük teljesebbé és jobbá ezt a honlapot!

Viszontlátásra!1 Bencze Géza: A Technológiai Iparmúzeum szerepe a hazai kisipar fejlesztésében (1883-1914) In: Nagybákay Péter – Németh Gábor szerk.: VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém, 1990. november 12-14. Veszprém, MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága 1991. 153-159.

2 Ld.: Bónis Johanna: A Székelyföldi Iparmúzeum. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2003.

szek_logo_b.jpg

Legyen a kezdőlapom!
Támogatóink
Linkajánló
Kapcsolat | Honlap-térkép | Impresszum