Szakmatörténeti Elektronikus Könyvtár

  • Dóka Klára tudományos munkássága 1970-2004
    MTA VEAB Kézmûvesipar-történeti Munkabizottsága – Kutatói életművek 1. Összeállította, szerkesztette és a köszöntõt írta: Szulovszky János. Budapest – Veszprém, 2004. 28. p. Dóka Klára 1968-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-történelem szakán. 1969-ben doktorált, 1974-ben megszerezte történelemtudományok kandidátusa, 1996-ban az akadémiai doktori fokozatot. Diplomája átvétele óta levéltári területen dolgozik, tudományos kutatásai mellett részt vesz a levéltárosok szakmai képzésében is. Letölthető dokumentum
  • Dóka Klára: Céhiratok Kassa város levéltárában
    Levéltári Szemle 2008. 58. évf. 1. sz. 7-17. Letölthető dokumentum