Az MTA VEAB Kézművesipartörténeti Munkabizottsága publikációinak tartalommutatója. 1972-1999

Összeállította: Szulovszky János. Bp.- Veszprém, 2001. 44. p.

A Magyar Tu­do­mányos Akadémia 1972-ben hozta létre a Veszprémi Akadémiai Bizott­ságot (VEAB), annak kebelén belül csak 1975 novemberében jött létre a Kézmûvesipartörténeti Munkabizottság. A humán tudományok mûvelõit tömörítõ szakmai testületek között az elsõk egyike volt. Mindmáig azon ritka területi akadémiai munkabizottságok közé tartozik, amelyek egy-egy tudományterületen nemcsak a régió szakembereit fogják össze, hanem országos hatókörûek. Esetünkben ez abban leli magyarázatát, hogy egy már néhány éve létezõ, és máris figyelemre méltó teljesítményeket felmutató önkéntes szakmai csoportosulást emelt be a VEAB vezetése a struktúrájába. Bár jogilag az elsõ közös publi­kációk ugyan még nem kötõdnek a VEAB-hoz, azonban mégis indokoltnak tûnik ezekkel együtt visszatekinteni a késõbb kapott névvel, az MTA VEAB Kézmûvesipartörténeti Munkabizottsága megjelöléssel ismertté vált szakmai közösség múltjára. Letölthető dokumentum.