N. Bartha Károly: A debreceni fésüsmesterség

Dr. Milleker Rezső szerk. A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság Honismertetõ Bizottságának Kiadványai. 1929-1930. 45 oldal és 10 rajzos tábla. Német recenzióval.

A tanulmány foglalja össze a fésűs mesterség múltját, a céh életét és emlékeit levéltári források alapján. Páratlan részletességgel közli a fésű készítésének menetét, a termékek fajtáit, az eszközöket és mesterműszókat. A megértést 10 rajzos tábla is segíti a tanulmány végén. N. Bartha Károly munkája nélkülözhetetlen forrás a mára feledésbe merült mesterség iránt érdeklődőknek. Letölthető dokumentum