Kincses Katalin Mária

Név Kincses Katalin Mária
Tudományos fokozat kandidátus
Munkahely HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Szerkesztőség; Károli Gáspár Református Egyete, Koraújkori Történeti, Gazdasági- és Művelődéstörténeti Tanszék
Kutatási terület közép-és kora újkori mentalitás- és művelődéstörténet, historiográfia, céhtörténet
Elérhetőség (e-mail, postacím, telefonszám) kincsesbene@gmail.com
Publikációk https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10019694