Iparképtár

A különbözõ képi ábrázolások: rajzok, metszetek, fényképek jelentõs forrásértékkel bírnak. A legkorábbi enciklopédiák és gyûjtemények illusztrációi árulkodnak az iparosok eszközeirõl, termékeirõl, munkakörülményeirõl. Ezek egyik legismertebb példája Jost Amman 16. századi (itt is bemutatott) fametszetei Hans Sachs Das Ständebuch címû verseskötetében. Rendkívül gazdag forrás továbbá a 18-19. századi, 242 kötetes Krünitz enciklopédia is (Oekonomische Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirthschaft. http://www.kruenitz1.uni-trier.de/). További példákat nem csak itt, hanem folyamatosan bõvülõ Hasznos linkek rovatunkban is talál majd az olvasó, köszönhetõen annak, hogy a tudomány érdeklõdése mind intenzívebben fordul a korai források iránt, és ezek digitális feldolgozása nagy lendületet vett az utóbbi években. A 19. század második felétõl egyre több fényképet ismerünk, amelyek mûhelyeket, csoportképeket, iparosokat ábrázolnak. Az iparosújságok lapjain gyakran jelentek meg rajzok elsõsorban az adott iparág termékeirõl. Szintén termékeket, technikai részleteket, díszítéseket ismerhetünk meg a mintarajzokról, amelyek részben mesterek hagyatékából maradtak ránk, részben az inas és mestervizsgák emlékei. A szerszámok kutatásakor különösen hasznos segítséget nyújtanak a 20. századi eszközkatalógusok. Kevésbé ismerünk iparosábrázolásokat szépmûvészeti, 19-20. századi alkotásokon. A mesterségek vonatkozásában a fent említett és más képi forrásokból is kisebb-nagyobb egységeket, esetenként csak egy-egy példát tudunk említeni, mert a képek körének, a lehetséges médiumoknak teljes körû történeti feldolgozása még nem történt meg. Alkalmanként egy mûhelykép, portré és más ábrázolás is hasznos információval tud szolgálni a mesterségek történetéhez. Ipar-kép-tár aloldalunkkal ezekre a forrásokra szeretnénk felhívni a figyelmet, szorgalmazni a kutatások során használatukat, gyûjtésüket, s nem utolsó sorban a magángyûjtõk, örökösök, érdeklõdõk figyelmét is felhívni arra, hogy amennyiben ilyen kincsekkel rendelkeznek, érdemes azokat közzétenni. Erre is teremtünk itt lehetõséget, örömmel fogadunk az oldalunkon bármelyik mesterséggel kapcsolatban képeket. (csfruzsina@yahoo.com, afganagar@gmail.com)

Az egy egységet képezõ forrásokat: enciklopédiákat, szerszámkatalógusokat, stb. a gyûjtemények rovatban helyeztük el címek szerint. A Mesterségeknél az egy-egy szakmához tartozó önálló képeket gyûjtjük, bármely korból is származnak, legyenek azok rajzok, fotók vagy egyéb ábrázolások. A képekhez tartozó adatlapokon megadjuk a kép címét, illetve megnevezését, azt az évet, amikor a kép készült, a kép õrzõhelyét (ha van ilyen) és készítõjének nevét. A leírásnál további információkat közlünk: a készítés technikáját, méreteket, egyéb adatokat, és amennyiben a kép már publikálva van, megadjuk annak forrását.

A képek egy részét a szerzõi jogra való tekintettel vízjellel láttuk el. Az eredeti képeket megrendelheti a megjelölt forráshelynél, illetve azok elérhetõségérõl a honlap szerkesztõinél érdeklõdhet.